Frivilliga Radioorganisationen

FRO Nordvästra Götaland

Kontaktinformation

FRO Nordvästra Götaland
Frank Hagman
Franserudsvägen 34
66632 Bengtsfors
Besök: Installatörvägen 23 461 37 Trollhättan
E-post: nordvastragotaland@fro.se
Tel: 0733228280
Fax: Anrop 34000

Nytt år och dags att betala in medlemsavgiften 2021 till FRO Nordvästra Götaland

 
VI HAR NYTT BANKGIRO NR 225-7343 FRO Nordvästra Götaland.
Förbundet har SWISH som alternativ till bankgirot 
 
SWISH Nr 123 042 44 73 
 
Avgiften för enskild medlem är 250 Kr och hela familjen 300 Kr.
Glöm inte skriva personnummer på betalningen
Passa på att bjuda in hela din familj som medlemmar 
 

Fredrik Färnqvist ny Generalsekreterare

Idag den 4 januari 2021, tar en ny generalsekreterare över ansvaret för alla centrala uppgifter inom Frivilliga Radioorganisationen, FRO. Ramarna för generalsekreterarens uppdrag fastställs av organisationens centralstyrelse.Fredrik Färnqvist

FRO:s nye operative chef är en 39-årig militär sambandsexpert, som hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom Försvarsmakten. På hans C.V. finns bland annat 17 år som officer vid Ledningsregementet och tre år vid Försvarets materielverk FMV. Lägg namnet Fredrik Färnqvist på minnet.

Kent fortsätter att jobba med centrala frågor inom FRO och att stödja Fredrik fram till och med sommaren

Första uppgiften: Sätta basplattan för verksamheten
Det första Färnqvist tänker börja göra, är att tillsammans med FRO:s kanslipersonal sätta basplattan för FRO:s kommande verksamhet. Arbetet under den första tiden kommer att handla om prioriteringar, ledning och resursfördelning inom FRO:s 100-talet uppdrag för totalförsvaret.

“Utvecklingen kommer att ske inom FRO:s civila delar”
— Vi är ju en del av totalförsvaret, säger Färnqvist. Det är ju det som är vårt existensberättigande. De militära delarna av FRO är stabila. Den stora utvecklingen för FRO kommer nog att bli inom den civila delen, inom civilförsvaret och olika frivilliggrupper.

— En fördel är att vi är en livaktig förening, där medlemmarna har bred kompetens inom många olika verksamhetsområden. Det gör att vi kommer att kunna växa mycket, säger Färnqvist.

“Ska synas mera i samhället”
— Sedan skulle jag vilja fokusera på att FRO ska synas mera i samhället, säger Färnqvist. Vi måste bli mycket duktigare på att tala om vad vi klarar av för uppgifter. Det är en fråga om att kunna visa på vilket sätt vi kan göra nytta i samhället.

Inte radioamatör
— Nej, jag har inget amatörradiocertifikat, svarar Färnkvist på direkt fråga. Det är naturligtvis något jag känner att jag behöver göra något åt, eftersom amatörradion är så nära kopplad till FRO:s verksamhet.

Advanced Satcom Professional
Den nye generalsekreteraren är inte radioamatör, men inom radiokommunikation är han proffs. Han tillhör det tiotal svenskar som är innehavare av Advanced Satcom Professional, ett papper som ger behörighet för satellitkommunikation.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök